unikátní projekt společnosti KRKA
               projev zodpovědného přístupu k životnímu prostředí
PŘINÁŠÍME ZDRAVÍ...
...LIDEM I PŘÍRODĚ.

Od začátku projektu jsme již zasázeli 6350 ks stromků!

My všichni ve společnosti Krka ČR, vědomi si jisté ekologické zátěže Přírody vznikající v souvislosti s naší usilovnou prací, jsme se rozhodli vlastníma rukama učinit něco opravdového, viditelného a dokladovatelného ke snížení některých negativních dopadů naší práce na životní prostředí.

Průběžně vysazujeme stromky za veškerý námi spotřebovaný papír!

Copyright © 2010-2015: 101A
[CNW:Counter]